PROGRAM DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY ŻŁOBKA "USZATEK"


W Żłobku "Uszatek" prowadzone są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dostosowane do zainteresowań dzieci, a także do pór roku, świąt i innych okoliczności.


W naszym żłobku dzieci uczą się:

Samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i fizjologicznych.

• Samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania.

• Współżycia społecznego w grupie dziecięcej.

• Nawiązywania kontaktu z rówieśnikami.

• Dzielenia się przedmiotami i zabawkami z innymi dziećmi.

• Myślenia, wymowy i wyobraźni.

• Doskonalą sprawność ruchową i poczucie rytmu.


Nasz program dydaktyczno – wychowawczy ukierunkowany jest na wielowymiarową stymulację aktywności dzieci i wczesne wspomaganie rozwoju zgodne z potencjałem i indywidualnymi możliwościami każdego dziecka. Dzięki temu nasi podopieczni mogą rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze cierpliwości, życzliwości i wyrozumiałości. Program realizujemy poprzez organizację różnorodnych zajęć uaktywniających wszystkie zmysły dzieci.


1. GIMNASTYKA KOREKCYJNA I OGÓLNOROZWOJOWA

Wspomaga sprawność i zaspokaja potrzebę ruchu wykorzystując naturalną aktywność każdego dziecka. Dzieci ćwiczą swoją zręczność, siłę, szybkość, wzmacniają siłę i wiarę w siebie.


Gimnastyka ogólnorozwojowa w naszym żłobku organizowana jest w formie:

• ćwiczeń równowagi,

• zabaw skocznych i bieżnych,

• rzucania, wspinania, turlania, celowania, toczenia, chwytania, skłonów, wymachów…


2. RYTMIKA I ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Uwielbiane przez dzieci zabawy z rytmem, stymulują wiele aspektów rozwoju. Rozwijają świadomość ciała i przestrzeni, które szczególnie intensywnie rozwijają w okresie wczesnego dzieciństwa i są podstawą kształtowania się kluczowych czynności psychoruchowych takich jak mowa, czytanie, pisanie i liczenie.


W Żłobku organizujemy między innymi:

• zabawy ruchowe i umuzykalniające ze śpiewem,

• ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość na tony i dźwięki,

• ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm melodii,

• gry na instrumentach,

• zagadki muzyczne,

• słuchanie dźwięków z otoczenia,

• zabawy w naśladowanie dźwięków,

• zabawy taneczne,

• słuchanie muzyki relaksacyjnej,

• zabawy z chustą Klanza,


3. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Naszym podopiecznym proponujemy zabawy dostarczające różnorodne doznania sensoryczne, stymulujące różne zmysły: wzrok, słuch, smak, dotyk, zmysł równowagi. W trakcie zajęć poznajemy nowe zapachy, kształty, kolory, faktury materiałów, gramy na instrumentach, budujemy tory przeszkód.


4. OBSERWACJA I DOŚWIADCZENIE

Zabawy zaspokajają naturalną ciekawość świata maluszków i są wynikiem naturalnej dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego je świata, pozwalają dziecku w przyjemny sposób odkrywać i uczyć się.

• spacery po okolicy i poszukiwanie "ogrodowych" skarbów,

• obserwowanie i opisywanie zjawisk oraz zmian zachodzących w przyrodzie,

• doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi,


5. ZABAWY TEMATYCZNE

Uspołeczniają i pobudzają wyobraźnię. Są to m.in. zabawy naśladowcze w kącikach tematycznych/odgrywanie ról – zabawa w gotowanie, w dom, sklep, żłobek, teatr itp.


6. INSCENIZACJA I BAJKOTERAPIA

Zajęcia pobudzające wyobraźnię, uwrażliwiające na przeżycia estetyczne oraz relaksujące najmłodszych.


W naszym Żłobku organizujemy:

• przedstawienia teatralne,

• codzienne czytanie i opowiadanie bajek literatury dziecięcej,

• seanse bajek relaksacyjnych i psychoedukacyjnych,


7. ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, uczą cierpliwości, pomagają uwierzyć we własne siły oraz wzmagają poczucie własnej wartości.


Do organizacji zajęć plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki:

• rysowanie kredkami, pastelami, świecą;

• malowanie palcami, malowanie na podkładzie klejowym;

• zabawy z gliną, masą solną i papierową;

• wykonywanie prac z kasz i makaronów, włóczek, szmatek,

• stemplowanie, wyklejanie, wydzieranie, formowanie z plasteliny…


8. ZAJĘCIA KONSTUKCYJNO – MANIPULACYJNE

Pobudzają wyobraźnię i pomysłowość, ćwiczą sprawność manualną, rozbudzają kreatywność dzieci, doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy oraz uczą panowania nad własnym ciałem.

• Budowanie i konstruowanie z klocków.

• Łączenie elementów.

• Otwieranie, zamykanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie…


9. ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE MOWĘ

• Zabawy słuchowe, oddechowe, dźwiękonaśladowcze, artykulacyjne


10. ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z wykorzystaniem muzyki i ruchu – dzieci podczas zabaw poznają język wszystkimi zmysłami.


11. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

• Racjonalne żywienie

– urozmaicony jadłospis uwzględniający wiek, normy żywieniowe i kaloryczność oraz wskazania lekarskie lub diety eliminacyjne

– udział w programie „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy”

• Usamodzielnianie – w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne oraz w codziennej nauce nocnikowania

• Zapobieganie wadom zgryzu i próchnicy

– kształtowanie umiejętności codziennego i prawidłowego mycia zębów

– kształtowanie umiejętności wczesnego picia z kubeczka

– ograniczenie podawania słodyczy na rzecz owoców i warzyw

– wczesne odzwyczajanie od smoczka

• Profilaktyka wad wymowy – działania zmierzające do prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego i zapobiegające wadom wymowy.

• Profilaktyka wad postawy – kształtowanie prawidłowej postawy u dzieci poprzez wyrabianie właściwych nawyków ruchowych – trzymania głowy prosto, ściągania łopatek, wciąganie brzucha, wyrabianie nawyku codziennej gimnastyki ogólnorozwojowej.


Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszym Żłobku urozmaicamy odwiedzinami ciekawych gości (m.in. weterynarzy ze zwierzątkami, teatrzykami) oraz organizujemy (dla dzieci i rodziców) ciekawe warsztaty – sensoryczne, kulinarne, teatralne, plastyczne…