HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU "USZATEK":


6:50 – 8:40


Oczekiwanie na dzieci i zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy z udziałem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.


8:40 – 8:50


Czynności porządkowe i poranna toaleta.


8:50 – 9:10


I Śniadanie


- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków


9:10 – 9:30


Czynności higieniczne po śniadaniu


9:30 – 11:10


Wspólne przywitanie, omówienie planu dnia oraz zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.


11:10 – 11:20


Czynności higieniczne przed obiadem


11:20 – 11:40


Obiad

- Kształtowanie nawyków higienicznych


11:40– 12:00


Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do leżakowania. Prace porządkowe w sali.


12:00 – 14:30


Leżakowanie


14.30- 14:50


- czynności higieniczne i porządkowe po leżakowaniu (opcjonalnie w młodszej grupie)


14 :50 – 15:00


Podwieczorek


- czynności porządkowe i higieniczne po podwieczorku


15:00 – 17:00 (w reżimie sanitarnym dzieci są odbierane do godz.16.00)


Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i plastyczne. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy wyzwalające aktywność motoryczną.


Prace porządkowe w sali. Powrót dzieci do domów.


Plan dnia dla dzieci młodszych (od 6 mies. do ok. 18 miesiąca życia)


Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia.