HARMONOGRAM DNIA W ŻŁOBKU "USZATEK":


7:00 – 8:40


Oczekiwanie na dzieci i zabawy w kącikach zainteresowań oraz zabawy z udziałem nauczyciela. Zajęcia wyrównawcze i indywidualne.


8:40 – 8:50


Czynności porządkowe i poranna toaleta.


8:50 – 9:10


I Śniadanie
- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków


9:10 – 9:20


Czynności higieniczne po śniadaniu


9:20 – 10:30


Wspólne przywitanie, omówienie planu dnia oraz zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.


10:30 – 10:40


Czynności porządkowe i toaleta


10:40 – 11:00


II Śniadanie
- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków


11:00 – 11:10


Czynności higieniczne po śniadaniu


11:10 – 11:50


zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcza, zabawy dydaktyczne, ruchowe, spacery i pobyt na placu zabaw, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.


11:50 – 12:00


Czynności higieniczne przed obiadem


12:00 – 12:20


Obiad
- Kształtowanie nawyków higienicznych


12:20– 12:30


Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do leżakowania. Prace porządkowe w sali.


12:30 – 14:30


Leżakowanie


14.30- 14:50


- czynności higieniczne i porządkowe po leżakowaniu (opcjonalnie w młodszej grupie)


14:50 – 15:30


Zajęcia dodatkowe i zabawy


15:30 – 15:50


Podwieczorek
- czynności porządkowe i higieniczne po podwieczorku (W grupie młodszej podwieczorek jest podawany o późniejszej porze)


15:50 – 17:00


Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i plastyczne. Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy wyzwalające aktywność motoryczną. Prace porządkowe w sali. Powrót dzieci do domów.


Plan dnia dla dzieci młodszych (od 6 mies. do ok. 18 miesiąca życia):


Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia.